უსაფრთხოება ბუნებაში მოგზაურობისას

ეკოტურიზმი, ანუ ბუნებაში მოგზაურობაზე ორიენტირებული ტურიზმი, მთელ მსოფლიოში თანდათან უფრო პოპულარული ხდება. საქართველოს ბუნება, რელიეფი, კლიმატი, ჰიდროგრაფიული ობიექტები, მცენარეული საფარი თუ ცხოველთა სამყარო და ამ ფონზე ეთნოგრაფიული თავისებურებები და კულტურის ძეგლების სიმრავლე საქართველოში ეკოტურიზმის განვითარების განსაკუთრებით დიდ პერსპექტივას იძლევა.

ეკოტურისტული ექსკურსიები და ტურები საქართველოში საკმაოდ პოპულარულია, განსაკუთრებით – ახალგაზრდებს შორის. მოსწავლეები და სტუდენტები ხშირად აწყობენ ლაშქრობებსა და მსვლელობებს ტყეებსა და ხეობებში, მაღალმთიან მარშრუტებსა თუ მდინარეებზე. განსაკუთრებით გავრცელებულია ერთდღიანი ექსკურსიები წლის ნებისმიერ დროს და მრავალდღიანი ლაშქრობები ზაფხულის თვეებში.

გააგრძელე კითხვა, გადმოწერე


მიბმული ფაილის გადმოტვირთვა

ვიდეოები