მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის და მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის ტექნიკური რეგლამენტი

გააგრძელე კითხვა/გადმოწერე დოკუმენტი


მიბმული ფაილის გადმოტვირთვა

ვიდეოები