შეშის მოპოვება, დამზადება და გამოყენება

ტყე საქართველოსათვის განსაკუთრებული ფასეულობის ბუნებრივი რესურსია, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 40%-ს შეადგენს. ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეული საქართველოს ტყე მნიშვნელოვანია ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისათვის. ის სოფლის მოსახლეობას უზრუნველყოფს აუცილებელი ტყის რესურსებით.

ამჟამად საქართველოს ტყეების დიდი ნაწილი ადამიანის ზემოქმედების შედეგად მნიშვნელოვნად დეგრადირებულია. სოფლად არსებული სიღარიბის მაღალი დონე, აგრეთვე ენერგიის ალტერნატიული წყაროების არარსებობა, ზრდის ანთროპოგენულ ზეწოლას ტყის ეკოსისტემებზე და განაპირობებს ხეტყის უკანონო და არამდგრადი მეთოდებით მოპოვებას.

გააგრძელე კითხვა

 

 


მიბმული ფაილის გადმოტვირთვა

ვიდეოები